Aké je to byť ... ?

Projekt “Aké je to byť…” prináša cyklus 7 moderovaných rozhovorov o umeleckých profesiách, ktoré budeme realizovať v priestore našej kaviarne. V projekte predstavíme 7 profesií, ktoré umenie priamo vytvárajú alebo jeho tvorbe pomáhajú v rôznych oblastiach. Pôjde o hudobníkov a skladateľov, umeleckých pedagógov, výtvarníkov, tanečníkov a hercov. V projekte potvrdilo svoju účasť 8 renomovaných umelcov zo Slovenska. Cieľom projektu je predstaviť rôznorodé umelecké profesie komplexnosť a pestrosť umenia, no najmä odkryť špecifické pracovné postupy a koncepcie práce jednotlivých umeleckých profesionálov. Prednášky a prezentácie profesií sa budú konať formou moderovaného rozhovoru s konkrétnym profesionálom v umení, ktorý bude viesť autor projektu, muzikológ a hudobný manažér, Juraj Beráts.

Pridajte sa aj k eventom na Facebooku!

#1 – 14. 4. Tomáš Boroš a Ivan Šiller, klaviristi, pedagógovia

#2 – 28. 4. Marián Lejava, dirigent

#3 – 5. 5. Robo Kočan, fotograf

#4 – 12. 5. Petra Fornayová, tanečníčka

#5 – 2. 6. Daniel Matej, hudobný skladateľ

#6 – 16. 6. Ronald Šebesta, klarinetista

#7 – 23. 6. Anna Čonková, herečka

Diskusie sa konajú vždy v piatok o 19:00.

Rezervácie miest osobne alebo: 0903 696 153, hello@felka.coffee

 

Vstupné 3€ / osoba. Zmena programu vyhradená.

 

Podujatia v rámci projektov “Aké je to byť...?, 1. a 2. ročník” podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. Partnerom je mabets a BCS production.