"Aké je to byť ...?" - druhý ročník diskusií

Projekt “Aké je to byť…” priniesol doposiaľ viaceré moderované rozhovory o umeleckých profesiách, ktoré sme realizovali v priestore našej kaviarne. V projekte sme predstavili viac profesií, ktoré umenie priamo vytvárajú alebo jeho tvorbe pomáhajú v rôznych oblastiach. 

V rámci druhého ročníka sme realizovali 3 diskusie:

14. apríla 2023 na tému “Aké je to byť klaviristom, hudobným redaktorom a zakladateľom novej univerzity?” prijali naše pozvanie klaviristi a organizátori koncertov a workshopov, Ivan Šiller a hudobný pedagóg a redaktor Tomáš Boroš

28. apríla 2023 sme sa na tému “Aké je to byť dirigentom a hudobným skladateľom?” rozprávali s Mariánom Lejavaom - slovenským skladateľom a dirigentom. Je považovaný za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej hudobnej scény. Marián Lejava inicioval množstvo projektov zameraných na súčasnú hudbu a vzdelávanie.

Tretia, záverečná diskusia sa konala 12. mája 2023 na tému “Aké je to byť tanečníčkou?”. Rozprávali sme o tanci, divadle, tanečnej choreografii a performance. Našou hosťkou bola Petra Fornayová - režisérka, choreografka, interpretka, herečka a publicistka.

Cieľom projektu bolo predstaviť rôznorodé umelecké profesie komplexnosť a pestrosť umenia, no najmä odkryť špecifické pracovné postupy a koncepcie práce jednotlivých umeleckých profesionálov. Prednášky viedol autor projektu, muzikológ a hudobný manažér, Juraj Beráts.

Podujatia v rámci projektu “Aké je to byť...?, 2. ročník” podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. Partnerom je mabets a BCS production.